Донбас - информационен проект    ||    За Барсъ    ||    Контакти

За връзка със сдружение Барсъ:

Използвайте електронната форма в дясно или се обадете на телефон О888 67 18 5О

Електронна форма за контакти  

име:  

e-mail:  

телефон: